Het klankbord - Counselling, Coaching en opvoeding 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counselling: stresscounselling en/of relatiecounselling


Twee op de drie mensen ervaren regelmatig een dip in hun leven. Er is géén psychische stoornis maar de problemen zijn wel dusdanig dat disfunctioneren een dreigende factor is. Counselling is voor mensen die problemen ondervinden in hun psychisch- en sociaal/emotioneel welzijn en functioneren, doch een gezonde emotionele basis hebben, en die daaraan procesmatig willen werken om dit onbehagen oplossingsgericht op te heffen. Counselling kan ook preventief ingezet worden.


Psychosociale problemen kunnen echter ook ernstige vormen aannemen door stress, burn-out enz. Counselling werkt met een constructieve oplossing en een structureel persoonlijk doelstellingen- en actieplan.
STRESSCOUNSELLING
Lees hierover meer.


Psychosociale problemen die zich uiten in verstoorde relaties, conflicten enz.. Counselling werkt naar een constructieve oplossing met een structureel persoonlijk doelstellingen- en actieplan.
RELATIECOUNSELLING
Lees hierover meer.


Coaching:

Het realiseren van doelen in competenties en persoonlijke drijfveren, uitgaande van individuele kernkwaliteiten, valkuilen en leerpunten, in een persoonlijk project. Voor mensen die zowel hun belemmerende als hun bevorderende factoren alsmede hun drijfveren, behoeften en missie gestructureerd willen aanpakken door resultaatgerichtheid, met oog voor persoonlijke ontwikkelings- en leerprocessen. Doelgericht persoonlijke effectiviteit bereiken.


Opvoeding:

Voor mensen die problemen ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen en die reflecterend aan hun opvoedingsstijl een meer effectieve benadering willen ontwikkelen. Een gestructureerde begeleiding m.b.v. huisbezoeken, audiovisuele hulpmiddelen ondersteund door een planmatige aanpak.


Missie

De cliënt begeleiden in het regisseren naar een oplossing van zijn/haar probleem of onbehagen en bijstaan in het bereiken van zijn persoonlijke doelen en het probleemoplossend vermogen.Dit impliceert een individuele benadering door de hulpverlener naar de cliënt met respect voor zijn leefwereld, normen en waarden.

Visie

“Het Klankbord” heeft als uitgangspunt een persoonsgerichte, pragmatische benadering en levert maatwerk afgestemd op ieders persoonlijkheid. Daarom verbindt “Het Klankbord” zich bij voorbaat niet aan een enkele vooropgestelde vaststaande methode of standaardoplossingen van welke therapie dan ook. Op verzoek van de opdrachtgever/cliënt kan dit wel tot de mogelijkheden behoren.

Centraal staat hierbij dat de hulpvrager zich actief en dynamisch opstelt voor een permanent resultaat.

Vaste trajecten die worden doorlopen bij alle
begeleidingsvormen:

• Het transparant maken van het probleem.
• Exploratie van eigen overtuigingen en belevingen.
• Contemplatie door afstand nemen. (helikopterview)
• Het analyseren van bevorderende en belemmerende factoren.
• Creatief probleemoplossend denken.
• Opmaken van een doelstellingenplan.
• Opmaken van een actieplan.
• Begeleiding bij het uitvoeren van het actieplan.
• Evaluatie en eventueel bijstellen.


Centraal staat bij elke hulpverleningsdiscipline dat we de nieuw verworven inzichten door eenvoudige praktische filosofische wijsheden bekrachtigen, met als doel steun te kunnen bieden in de toekomst.

Het aantal sessies is afhankelijk van de begeleidingsvraag en kan variëren tussen 3 tot 10 keer. De eerste sessie is een intake- en infogesprek en is uiteraard vrijblijvend. De verschillende hulpverleningsvormen kunnen op indicatie van de huisarts, specialist, werkgever of op eigen initiatief zijn.