Het klankbord - Counselling, Coaching en opvoeding 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching:

Het realiseren van doelen in competenties en persoonlijke drijfveren, uitgaande van individuele kernkwaliteiten, valkuilen en leerpunten, in een persoonlijk project. Voor mensen die zowel hun belemmerende als hun bevorderende factoren gestructureerd willen aanpakken door resultaatgerichtheid, met oog voor persoonlijke ontwikkelings- en leerprocessen. Doelgericht persoonlijke effectiviteit bereiken.


Indicaties:

  • Wanneer competenties niet of in onvoldoende mate ontwikkeld zijn om goed te kunnen functioneren in de werksituatie of in de persoonlijke/relationele sfeer.
  • Wanneer zelfsturing tekort schiet.
  • Wanneer reflectie moeilijkheden oplevert.
  • Wanneer overtuigingen blokkerend werken.
  • Wanneer je persoonlijke missie en werksituatie niet op elkaar afgestemd zijn.
  • Wanneer consequenties aanvaarden problemen oplevert.
  • Wanneer gedrag, gedachten en gevoelens strijdig zijn met elkaar.
  • Wanneer je het gevoel hebt steeds opgejaagd te worden en het werk zich opstapelt.


Wat kan “Het Klankbord”, voor u doen?

Met relationele ondersteuning wordt de hulpvraag/coachingsvraag geformuleerd. Reflecties over het persoonlijk functioneren kunnen belemmerende en bevorderende factoren zichtbaar maken. We brengen gewenste en ongewenste patronen en ontwikkelingsthema’s onder de aandacht. Door het focussen op eindtermen en vastgestelde doelen worden de leerpunten helder. Het actieplan is een logisch gevolg van het groeiproces en garandeert de daadwerkelijke aanpak van het project.

“We wagen het niet omdat het zwaar is, maar het is zwaar omdat we het niet wagen”.
Seneca

Praktische filosofische inzichten kunnen een steun bieden om de verandering daadwerkelijk in de praktijk te brengen en te continueren.


Waar?

Op het bureau na een telefonische afspraak:

“Het Klankbord”
Groeskuilen 187
5412 ZW Gemert
tel: 0492-366765

Via e-mail binnen 24 uur bericht.

Vanzelfsprekend kunnen er ook sessies plaatsvinden op locatie.