Het klankbord - Counselling, Coaching en opvoeding 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding bij opvoedingsproblemen:

Ouders die problemen ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen en die reflecterend naar hun opvoedingsstijl een meer effectieve benadering willen ontwikkelen. Een gestructureerde begeleiding m.b.v. huisbezoeken, audiovisuele hulpmiddelen en een gestructureerd plan van aanpak.

Indicaties:

Kinderen verdienen onze aandacht, respect en liefde. In deze tijd kunnen kinderen rekenen op een prominente plaats in het gezin. Opvoeders zijn zich bewust van de positieve invloeden van een harmonische jeugd op het levensgeluk van hun kind. Het streven om kinderen te laten opgroeien tot evenwichtige en gelukkige mensen doet een enorm appèl op de pedagogische kennis en vaardigheden van de opvoeder. Ouders hebben de beste bedoelingen met hun kroost maar ondervinden toch vaak problemen in de opvoeding. Gedachten, gedrag en gevoelens van opvoeders kunnen dan strijdig zijn met elkaar.

Signalen kunnen zijn:

 • Te beperkt overwicht van de ouders.
 • Te beperkt overzicht van de ouders.
 • Opvoedingsmoeheid.
 • Kinderen communiceren door te schreeuwen.
 • Huilerig gedrag.
 • Afdwingend gedrag.
 • Voortdurend ruzies met broertjes of zusjes.
 • Kinderen aanvaarden niet meer het gezag van hun ouders.
 • Dominant gedrag van kinderen in het gezin.
 • Gezondheidsproblemen.
 • Slaapproblemen.
 • Prikkelbaarheid.
 • Leerproblemen.
 • Impulsief gedrag.


Wat kan “Het Klankbord voor u doen”?

Via gesprekken en observaties komen we in onderling overleg tot een analyse van bevorderende en belemmerende factoren in de opvoedingsstijl. Daarna bepalen de ouders uitgaande van hun normen en waarden, onder begeleiding hun nieuwe visie op de opvoeding en het functioneren van het gezin. Een wensenlijstje wordt omgezet in een doelstellingenplan. De nieuwe manier van aanpak krijgt concreet gestalte in een actieplan. Ondersteuning bij het uitvoeren van het actieplan met tijdsplanning hoort ook tot de begeleiding.
Eventueel kan beeldmateriaal gemaakt met audiovisuele hulpmiddelen tijdens de observaties,
ondersteuning bieden in de gesprekken.

“Ben niet bang voor chaos, want in de chaos wordt het nieuwe geboren”.
Carl Gustav Jung

Praktische filosofische inzichten kunnen een steun bieden om de verandering daadwerkelijk in de praktijk te brengen en te continueren.


Waar?

Vanzelfsprekend wordt een deel van de bijeenkomsten en de observaties gepland in de thuissituatie van het gezin. Daarnaast worden ouders ook in de gelegenheid gesteld om zonder kinderen gesprekken te hebben.
Na een telefonische afspraak:

“Het Klankbord”
Groeskuilen 187
5412 ZW Gemert
tel: 0492-366765

Via e-mail binnen 24 uur bericht.