Het klankbord - Counselling, Coaching en opvoeding 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden
• U kunt rekenen op mijn kundigheid en professionaliteit om de begeleiding tot een succes te maken.
• Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Als counsellor ben ik gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier is vertrouwelijk en uitsluitend voor gebruik van “Het Klankbord”.
• Er wordt alleen contact met derden ( andere hulpverleningsinstanties) opgenomen na overleg en toestemming van de cliënt.
• De cliënt heeft altijd het recht van inzage in zijn of haar dossier.
• Na afloop van de sessie wordt contant afgerekend volgens het geldend of overeengekomen tarief.
• Cliënten ontvangen een factuur dat gedeclareerd kan worden bij de eigen ziektekostenverzekeraar.
• Tariefverhogingen worden altijd van tevoren aangekondigd en bedragen nooit meer dan 10%
• Voor bedrijven en instellingen gelden de overeengekomen betalingsregelingen.
• Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd telefonisch of er e-mail.
• In geval dit niet gebeurd is kan de sessie toch in rekening worden gebracht.
• Van de cliënt wordt betrokkenheid en inzet verwacht tijdens het begeleidingstraject, gedurende het groeiproces naar de realisering van de zelfgestelde doelen.